Kotel na slámu Q PLUS AGRO

Kotel na spalování slámy Q PLUS AGRO je kotel se středním výkonem. Je určen pro spalování slámy v hranatých balících 80x40x40

Vyžádejte si cenovou nabídku

  • Kotel na spalování slámy Q PLUS AGRO je kotel se středním výkonem. Je určen pro spalování slámy v hranatých balících. Kotel je vybaven řídicí jednotkou HT-tronic 251 s přídavným čidlem teploty spalin a řízením čerpadla akumulační nádrže.
  • Vhodné provzdušňování spalovací komory pomocí sekundárního vzduchu zajišťuje účinné spalování rychle zplyňující se slámy při zachování vhodných parametrů spalování. Použití modulačních ventilátorů usnadňuje regulaci kvality spalování.
  • Při každém použití topného systému s kotlem na slámu je samozřejmě třeba použít akumulační nádrž o objemu přibližně 2 m3 na každých 50 kW výkonu kotle. Výběr velikosti kapacity akumulační nádrže by měla provést montážní firma po konzultaci s projektantem.
  • Kotle AGRO jsou vybaveny řídicí jednotkou HT-tronic 251 s přídavným čidlem teploty spalin a výstupy pro čerpadlo akumulační nádrže/TV a oběhové čerpadlo ústředního topení.
  • Ekvitermní regulace HT-tronic 251 s barevným displejem. Reguluje práci 4 čerpadel a směšovací ventil. Komunikuje se vzdáleným přístupem, termostatem a internetovým modulem.
  • Automatická regulace řídí práci akumulační nádrže, zlepšuje proces hoření a využití tepelné energie.

REGULACE HT-Tronic® 251

Ekvitermní regulace kotů určených pro spalování nedřevní biomasy. Tato regulace je určena pro kotle Q PULS AGRO a Q PLUS AGRO B.

Automatická regulace HT tronic 251 je určena k ovládání efektivního spalování paliva v kotli, za pomocí řízeného ventilátoru. Řídící jednotka reguluje modulovaným způsobem práci kotle v závislosti na teplotě. Regulace HT tronic 251 umožňuje ovládání kotle, čerpadla topného okruhu (přímý),

čerpadla teplé vody, čerpadla topného okruhu směšovacího, servopohonu směšovacího ventilu. Volitelně s použitím dalších modulů HT-tronic MZ-2 umožňuje ovládání dodatečných dvou topných okruhů pomocí čerpadel, směšovacích ventilů a pokojových termostatů. Řízení směšovacích okruhů může být prováděno v ekvitermním režimu.

Regulace HT tronic 251 má velký barevný displej a může být doplněna internetovým modulem HT – Tronic Connect.

Ke stažení