Průmyslový kotel na biomasu HT Mega Bio

  • Průmyslový Kotel na dřevní štěpku a pelety HT MegaBio – kotel s vysokým výkonem 500kW – 7MW. Je vybaven válcovou spalovací komorou ze žárobetonu. Komora má tříbodově řízený přívod vzduchu rozdělený na primární a sekundární vzduch s autoregulací ve spolupráci s lambda sondou.

Vyžádejte si cenovou nabídku

  • Průmyslový Kotel na dřevní štěpku a pelety HT MegaBio – kotel s vysokým výkonem. Je vybaven válcovou spalovací komorou ze žárobetonu. Komora má tříbodově řízený přívod vzduchu rozdělený na primární a sekundární vzduch s autoregulací ve spolupráci s lambda sondou.
  • Orientace přívodů sekundárního vzduchu umožňuje víření plamene, což vede k lepšímu promíchání vzduchu a spalin. Spalovací komora ze žárobetonu umožňuje spalování paliv se značnou vlhkostí. Nejdůležitější vlastností kotle je velká plocha výměníku tepla a velký objem vody v kotli (akumulační nádrž kotle). Toto řešení zajišťuje velmi stabilní teplotu vody a vysokou úroveň tepelné bezpečnosti celého systému. Výměna tepla probíhá ve svislém ocelovém trubkovém výměníku tepla, který obklopuje ohniště a spalovací komoru. Tříprůchodová cirkulace spalin umožnila získat velkou topnou plochu kotle, což umožnilo dosáhnout vysoké účinnosti výměny tepla. Tato konstrukce je hlavní výhodou kotlů HT Mega Bio by VENTIL, zabraňuje usazování prachu na topné ploše výměníku, což má velký význam při spalování. Použití vertikálního trubkového výměníku v kombinaci s velkou výhřevnou plochou a velkým objemem vody zajišťuje nejvyšší stabilitu a tepelnou účinnost kotle a má také pozitivní vliv na jeho delší životnost.
  • Celý systém je řízen centrálním řídicím panelem, který shromažďuje informace z čidel, systému podávání paliva, spalovacího systému, kotlové vody a nakonec celého topného systému.
  • Globální přístup k řízení systému umožňuje vysokou úroveň účinnosti, bezpečnosti a kontroly nákladů díky dynamickému přizpůsobení provozního charakteru požadavkům na vytápění. Plně automatizovaný software minimalizuje potřebu technických zásahů a zajišťuje spolehlivý provoz. Řídicí systém je navíc přístupný prostřednictvím všech druhů mobilních zařízení a internetu.
  • Třístupňový okruh spalinových plynů umožňuje získat velkou topnou plochu kotle, čímž je dosaženo vysoké účinnosti výměny tepla.
  • Konstrukce výměníku je hlavní výhodou kotlů HT Mega Bio by Ventil, zabraňuje usazování prachu na topné ploše výměníku, což má velký význam při spalování biomasy.

Ke stažení