Průmyslový kotel na uhlí Q MAX EKO

Kotel Q MAX EKO – automatický kotel na uhlí s vysokým výkonem. Kotel je vybaven litinovým retortovým hořákem s integrovaným šnekovým podavačem paliva. Může být vybaven 1 nebo 2 nezávislými hořáky. Proces spalování řídí automatika počasí.

Vyžádejte si cenovou nabídku

REGULACE HT-Tronic® 750

HT tronic 750 – je ekvitermní regulací kotle, která je určena pro kotle Q MAX EKO GL a HT MAX EKO.

Regulace HT tronic 750 ovládá funkci hořáku kotle, čerpadla topného okruhu (přímý), čerpadla teplé vody, čerpadla topného okruhu směšovacího, servopohonu směšovacího ventilu. Tato regulace umožňuje řídit proces spalování paliva pomocí režimu HT-Logic nebo Standard -oba tyto provozní režimy modulují výkon v závislosti na teplotě kotle. Režim HT – Logic upravuje provozní parametry v závislosti na typu paliva, výkonu a teplotě

kotle. K řídící jednotce HT – Tronic 750 lze připojit další moduly HT – Tronic MZ – 2 pro rozšíření funkčnosti regulace a řídit tak další okruhy topného systému (čerpadla i směšovací ventily).
Řízení směšovacích okruhů může být prováděno v ekvitermním režimu.

Automatické řízení umožňuje nezávislé ovládání každého topného okruhu pomocí nezávislého pokojového termostatu.
Regulace HT tronic 750 má barevný displej a může být doplněna internetovým modulem HT – Tronic Connect.

Ke stažení