Q Eko / Q Eko GL automatický kotel na uhlí

Automatický kotel na uhlí Q EKO s podavačem. Řídicí automatika je integrována do konstrukce kotle. Spalovací proces řídí ekvitermní automatika s autoregulací HT-Logic III, která zajišťuje snadnou a jednoduchou obsluhu.

Vyžádejte si cenovou nabídku

  • Automatický kotel na uhlí Q EKO s podavačem. Řídicí automatika je integrována do konstrukce kotle. Spalovací proces řídí ekvitermní automatika s autoregulací HT-Logic III, která zajišťuje snadnou a jednoduchou obsluhu.
  • Optimalizace spalovací komory umožnila dosáhnout nízkých emisí a vysoké tepelné účinnosti kotle. Kotel je vybaven litinovým otočným retortovým hořákem s integrovaným šnekovým podavačem paliva, s výjimkou kotle o výkonu 12 kW, který je vybaven pevným hořákem.
  • Kotel je vybaven ekvitermní automatikou HT-tronic® 700 se směšovacím ventilem, ventilovým čerpadlem a čerpadlem TV. Umožňuje připojení dalších modulů směšovacích ventilů a internetového modulu. Regulace mohou pracovat v systému HT Logic, který automaticky upravuje pracovní parametry a moduluje výkon kotle podle paliva a teploty kotle. Automatické řídicí systémy umožňují ochranu teploty zpátečky řízením kotlového čerpadla a umožňují připojení pokojových termostatů.
  • Kotel může být vybaven systémem automatického odstraňování popela a čidlem pro řízení otáčení podavače. Kotle mohou být vyrobeny s vestavěnou chladicí spirálou a zvětšeným zásobníkem paliva.
  • Kotle splňují požadavky na ochranu životního prostředí třídy 5 (nejvyšší třída) podle normy EN 303-5:2012.
  • NOVINKA Kotel může být vybaven modulem OPS – optimalizátorem spalování LAMBDA PLUS.

REGULACE HT-Tronic® 700

HT tronic 700 – je ekvitermní regulací kotle, která je určena pro kotle Q EKO GL a HT Eko GL.

Regulace HT tronic 700 ovládá funkci hořáku kotle, čerpadla topného okruhu (přímý), čerpadla teplé vody, čerpadla topného okruhu směšovacího, servopohonu směšovacího ventilu. Tato regulace umožňuje řídit proces spalování paliva pomocí režimu HT-Logic nebo Standard -oba tyto provozní režimy modulují výkon v závislosti na teplotě kotle. Režim HT – Logic upravuje provozní parametry v závislosti na typu paliva, výkonu a teplotě

kotle. K řídící jednotce HT – Tronic 700 lze připojit další moduly HT – Tronic MZ – 2 pro rozšíření funkčnosti regulace a řídit tak další okruhy topného systému (čerpadla i směšovací ventily).
Řízení směšovacích okruhů může být prováděno v ekvitermním režimu.

Automatické řízení umožňuje nezávislé ovládání každého topného okruhu pomocí nezávislého pokojového termostatu.
Regulace HT tronic 700 má barevný displej a může být doplněna internetovým modulem HT – Tronic Connect.

Ke stažení