DEVRON kombinovaný kotel na pelety a dřevo

Kotel Devron byl vyvinut jako účinný a úsporný systém na dvě paliva pro uživatele dřevěných polen a dřevěných pelet. Kotel umožňuje automaticky přepínat mezi palivy podle potřeby.

Vyžádejte si cenovou nabídku

ÚSPORY

S kotlem DEVRON lze dosáhnout návratnosti investice ve velmi krátkém čase – především díky možnosti volby cenově výhodnějšího paliva a také vysoké účinnosti kotle vybaveného modulací výkonu.

PALIVO – KOMBINACE DŘEVO A PELETY

Dřevo je obnovitelným zdrojem energie tradičně používaným k vytápění a ohřevu TUV.

Pelety – jako ušlechtilá forma dřevní biomasy je palivem, které přináší uživateli komfort plně automatického provozu. 

Kotel umožnuje využití přebytků z vlastní dřevozpracující nebo lesnické činnosti a tak logicky přináší značnou úsporu v nákladech na energie. Navíc dokáže eliminovat různé cenové turbulence na trzích s palivem.

Devron dokáže automaticky přepnout na svůj peletový hořák, když v komoře již není žádné dřevo nebo když uživatel přikládá do kotle dřevěná polena i v době, kdy je peletový hořák aktivní.

VÝHODY

 • Odolná konstrukce nabízí delší životnost
 • Automatické přepínaní mezi palivy
 • Automatické nastavení dávkování pelet
 • Uživatelsky přívětivá regulace s displejem
 • Snadné čištění a údržba
 • Nouzový ochlazovací systém
 • Automatické zapalování hořáku na pelety
 • Řízení spalování s dvěma ventilátory
 • Regulované spalování pro optimální výkon
 • Pozorovací sklo na spodních dvírkach
 • Adaptivní přívod vzduchu

NEZÁVISLOST 

Svobodný výběr paliva – kusového dřeva nebo pelety – snižuje závislost uživatele na výrobcích pelet a na druhé straně nezávislost na čistě manuální práci při přípravě paliva – kusového dřeva.

ZMĚNA PALIVA

DEVRON umožňuje použití dřeva nebo pelet dle aktuálních preferencí uživatele bez nutnosti zásahu do konstrukce kotle. Provozní režim kotle spalujícího kusové dřevo se změní automaticky na provoz s peletami v případě dohoření palivového dříví ve spalovací komoře, čímž udržuje pohodlí uživatele, aniž by byl potřebný jeho zásah.

BEZPEČNOST

DEVRON je také vybaven systémem nouzového vypuštení, který se aktivuje pri
ztráte elektrického proudu nebo jakékoli poruše, která zpusobí rychlé zvýšení teploty kotle, aby bylo možné systém okamžitě ochladit.

ÚČINNOST

Velké plochy pohlcující teplo, upravené pruchody horkých spalin a předehřátý přívod vzduchu zajištují, že kotel DEVRON patrí k nejúcinnejším výrobkům na trhu. Na rozdíl od
mnoha kotlů na trhu je vybaven svislými trubkami výměníku tepla tsne před výstupem spalin, což dále zvyšuje zisky energie před jejím odvedením.

Ke stažení