Kombinované kotle dřevo a pelety

NOVITERA přináší na trh vytápění biomasou inovativní řešení, kde lze kombinovat použití dvou druhů obnovitelných paliv v jednom produktu. Tyto produkty zahrnují veškerý komfort pro uživatele díky automatickému přepínání mezi palivy podle potřeby. 

Devron1

DEVRON kombinovaný kotel na pelety a dřevo

Dualtherm

Dual Therm kombinovaný kotel na pelety a dřevo