Zplyňovací kotle na dřevo

Dřevěná polena jsou ekologickou alternativou k tradičním palivům (plyn, ropa nebo elektřina).
Při spalování dřeva je množství oxidu uhličitého, který se uvolňuje, stejné jako to, které vzniká během cyklu rozkladu dřeva.
Tímto způsobem je zachován rovnovážný cyklus oxidu uhličitého v atmosféře, takže spalování dřeva přispívá k rovnováze hlavního činitele, který způsobuje skleníkový efekt.

ventum

VENTUM

Kotel VENTUM je zplyňovací kotel se zpětným tahem, který funguje na principu spalování plynu generovaného palivovým dřevem.
Za tímto účelem je kotel vybaven dvěma komorami rozdělenými kusem žáruvzdorného materiálu, který slouží jako tryska. V horní části je nakládací nebo zplyňovací komora, kde probíhá sušení a následné uvolňování plynů ze dřeva.
Dřevo se za určitých podmínek teploty a proudění vzduchu rozkládá na plynné a pevné složky.
Tyto podmínky nastávají v nakládací nebo zplyňovací komoře, kde dochází ke zvýšení teploty v důsledku částečného spalování dřeva. Minimální průtok vzduchu (primárního vzduchu) je způsoben sáním ventilátoru. Plyn, který tímto způsobem vzniká, se mísí s předehřátým sekundárním vzduchem v kusu žáruvzdorného materiálu zvaného tryska a je pomocí ventilátoru směrován do spalovací komory.
Spalování se provádí na kusu žáruvzdorného materiálu, který dosahuje teplot nad 1000 ºC, což snižuje emise a zvyšuje účinnost. Výhodou tohoto spalovacího procesu je především snížení znečišťujících emisí a zvýšení účinnosti.