Automatické kotle na uhlí

Automatické kotly na uhlí – vynikají velmi dobrým spalováním, při kterém zanechává minimální množství odpadního popela.

12BFL-

DRACO D

2Ch2f-draco

DRACO

rVrFL-q-eko-gl

Q Eko / Q Eko GL automatický kotel na uhlí

Ih3Hl-q-max-eko-gl

Průmyslový kotel na uhlí Q MAX EKO GL

HOM6C-q-max-eko

Průmyslový kotel na uhlí Q MAX EKO

Automatické kotly na uhlí NOVITERA mají vysokou tepelnou účinnost, automatický provoz, snadnou obsluhu, ekologické spalování a spoustu jiných výhod.

EKOHRÁŠEK – Jedná se o černé uhlí vyšších kvalit a čistoty, které se vyznačuje důkladným tříděním. Díky zrnitosti 5 až 25 mm, výhřevnosti ±23 MJ/kg, nízkému obsahu síry a vlhkosti (jen 8-10%) je často označované jako ekohrášek. Vyniká velmi dobrým spalováním, při kterém zanechává minimální množství odpadního popela. Během výroby prochází neustálou kontrolou, není míchané s uhelným prachem a kamením.