Akumulační nádrže

Akumulační nádrž se po instalaci stává součástí topného okruhu, když slouží jako úložiště teplé užitkové vody určené zejména pro vytápění. Teplá užitková voda se v domácnosti dále hodí například ve sprše, na napouštění vany nebo v umyvadlech. Princip akumulační nádrže je založen na uložení tepla získaného z jednoho či více tepelných zdrojů a jeho následném dodávání do požadovaných míst v době, kdy tyto zdroje tepla nejsou v provozu. Pro akumulační nádrže je charakteristická nepřerušovaná a rovnoměrná dodávka tepla.

aku1

HT BW akumulační nádrže 40/60 l

aku6

HT BWS akumulační nádrže 80/120/150 l

VÝBĚR AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

Akumulační nádrže jsou dostupné v široké škále velikostí a modelů, aby si každý mohl vybrat takovou, která bude odpovídat plánovanému využití s ohledem na zdroj tepla a způsob vytápění. Ohřev vody pro akumulační nádrž mohou zajišťovat například kamna nebo kotel na tuhá paliva, tepelné čerpadlo nebo solární panely.

TYPY AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍ

Při výběru akumulační nádrže je důležité, jaký zdroj tepla se bude starat o ohřev vody v nádrži. Některé zásobníky jsou určené pouze pro připojení pouze k jednomu zdroji, jiné umožňují kombinaci více zdrojů.

Akumulační nádrže bez přípravy teplé užitkové vody zvládnou pouze ukládat přebytečné teplo z tepelného zdroje, ale nedokážou teplou užitkovou vodu ohřívat.

Akumulační nádrže s přípravou teplé užitkové vody ve spojení s kotlem umožňují v závislosti na teplotě topné vody její ohřev na požadovanou teplotu přímo ve vnitřní nádrži. Při připojení k tepelnému čerpadlu nebo solárním panelům většinou slouží jako předehřev a je nutné využívat ještě další, třeba elektrický ohřívač vody.

VELIKOST AKUMULAČNÍ NÁDRŽE – VÝPOČET OBJEMU

Potřebný objem akumulační nádrže nejsnáze přibližně zjistíte díky empirickému výpočtu, který říká, že na každý 1 kW výkonu hlavního zdroje tepla je potřeba 50 l objemu nádrže. Tato hodnota je platná v případě, že doma nemáte podlahové vytápění. Pokud podlahové vytápění máte, tak je pro každý 1 kW výkonu topného zařízení dobré počítat s objemem 80 litrů akumulační nádrže.