Průmyslový kotel na uhlí Q MAX EKO GL

Kotel Q MAX EKO GL – automatický kotel na uhlí s vysokým výkonem. Kotel je vybaven litinovým retortovým hořákem s integrovaným šnekovým podavačem paliva. Může být vybaven 1 nebo 2 nezávislými hořáky. Proces spalování řídí ekvitermní regulace.

Vyžádejte si cenovou nabídku

  • Průmyslový automatický kotel na uhlí Q MAX EKO GL – automatický kotel na uhlí středního výkonu. Konstrukce je založena na trubkovém výměníku Heiztechnik. Proces spalování řídí ekvitermní regulace.
  • Kotel je vybaven litinovým retortovým hořákem s integrovaným šnekovým podavačem paliva. Kotel může být vybaven jedním nebo dvěma nezávislými hořáky spolu s regulátory (v závislosti na výkonu kotle). Kotel se vyznačuje vysokou účinností a velmi jednoduchou obsluhou.
  • Kotel je standardně vybaven ekvitermní automatikou HT-tronic® 750 s barevným displejem, který zajišťuje intuitivní obsluhu zařízení s ovládáním kotle, ústředního topení, směšovacího ventilu a čerpadla TV s možností připojení pokojového termostatu a termostatu ventilu.
  • Regulaci lze doplnit dalšími moduly MZ-2, které pracují v síti s kotlem nebo samostatně. Řídicí jednotka umožňuje instalaci internetového modulu. Regulace umožňuje ochranu teploty zpátečky řízením kotlového čerpadla. Kotel může být vybaven systémy pro automatické odstraňování popela a pneumatické čištění výměníku.
  • Kotle splňují požadavky na ochranu životního prostředí třídy 5 stanovené normou EN 303-5:2012. Kotel o výkonu 480 kW splňuje požadavky ECO DESIGN podle nařízení EU 2015/1189.

REGULACE HT-Tronic® 750

HT tronic 750 – je ekvitermní regulací kotle, která je určena pro kotle Q MAX EKO GL a HT MAX EKO.

Regulace HT tronic 750 ovládá funkci hořáku kotle, čerpadla topného okruhu (přímý), čerpadla teplé vody, čerpadla topného okruhu směšovacího, servopohonu směšovacího ventilu. Tato regulace umožňuje řídit proces spalování paliva pomocí režimu HT-Logic nebo Standard -oba tyto provozní režimy modulují výkon v závislosti na teplotě kotle. Režim HT – Logic upravuje provozní parametry v závislosti na typu paliva, výkonu a teplotě

kotle. K řídící jednotce HT – Tronic 750 lze připojit další moduly HT – Tronic MZ – 2 pro rozšíření funkčnosti regulace a řídit tak další okruhy topného systému (čerpadla i směšovací ventily).
Řízení směšovacích okruhů může být prováděno v ekvitermním režimu.

Automatické řízení umožňuje nezávislé ovládání každého topného okruhu pomocí nezávislého pokojového termostatu.
Regulace HT tronic 750 má barevný displej a může být doplněna internetovým modulem HT – Tronic Connect.

Ke stažení