MaxPell ZB GL

  • MAXPell ZB je kotel na spalování štěpky, jehož konstrukce vychází z kotlového výměníku MAXPell.

Vyžádejte si cenovou nabídku

MAXPell ZB je kotel, jehož konstrukce vychází z kotlového výměníku MAXPell. Automatická spalovací souprava na dřevní štěpku se skládá z automatického hořáku, regulace, šnekového podavače a násypky vybavené systémem odběru paliva. Hořák je vybaven zapalovačem, vnitřním šnekem a škrabkou na popel.

REGULACE HT-tronic® 900

Automatická regulace peletových kotlů. Tato regulace je určena pro kotle ONE BASIC, NEXT BASIC,FLAT BASIC, HT DasPell GL BOX, HT DasPell GL, Q Pellet GL, MAXPell GL a MAXPell, HT DasPell ZB, MaxPell ZB.

Automatická regulace poskytuje širokou modulaci výkonu
s optimalizací spalovacího procesu, parametry dávkování paliva a výkon ventilátoru se volí automaticky s předpokladem efektivního spalování (funkce HT-Logic III). HT-tronic 900 umožňuje ovládání kotle, čerpadla topného okruhu (přímý), čerpadla teplé vody, čerpadla topného okruhu směšovacího, servopohonu

měšovacího ventilu, automatické zapalování (fotočidlo), ovládání dvou podavačů pelet, spolupráce s jinými zdroji tepla a hlídání množství paliva v zásobníku. Volitelně s použitím dalších modulů HT-tronic MZ-2 umožňuje ovládání dodatečných dvou topných okruhů pomocí čerpadel, směšovacích ventilů a pokojových termostatů. Regulace HT-tronic 900 je charakterizována intuitivním ovládáním díky přehlednému grafickému displeji a jednoduchému uživatelskému a servisnímu menu.

Regulace HT tronic 900 může být doplněna internetovým modulem HT – Tronic Connect.

Ke stažení