Kombinované kotle dřevo a pelety

NOVITERA kotle na biomasu mají vysoký výkon, nízké náklady a také jsou ekologické. Biomasa může být dřevní štěpka, sláma nebo pelety.

Dualtherm

Dual Therm kombinovaný kotel na pelety a dřevo

Stále více podnikatelů, když je nutné použít kotle na vysoký výkon, se z ekologických důvodů rozhoduje pro instalaci kotlů na biomasu. S tím souvisí i nízké provozní náklady těchto zařízení a jednoduchá obsluha.

Biomasa používaná ke spalování v průmyslových kotlích je dřevní štěpka nebo pelety. Pelety mohou být dodávány v cisterně a poté skladovány ve speciálně připravených místnostech nebo nádržích a silech. Palivo je do kotle dopravováno prostřednictvím systémů podávání paliva, které umožňují jejich přizpůsobení jakékoli instalaci.

NOVITERA kotle na biomasu se vyznačují bezporuchovým provozem. V průmyslových kotlích se používají dvouhořákové systémy, jejichž provoz je řízen samostatnou, nezávislou automatikou. To umožňuje provoz kotle s velkou flexibilitou a širokou modulací výkonu. Zjednodušila se jejich instalace a zmenšily se rozměry přístrojů. Průmyslové kotle jsou často vybaveny samočistícími systémy, např. automatickým čištěním výměníku, hořáku a automatickým odstraňováním popela, což v kombinaci s automatizovanou dopravou paliva snižuje pracnost provozu kotelny na minimum.